GEBEDEN VÓÓR HET GODDELIJK OFFICIE

Open, Heer, mijn mond om uw heilige Naam lof te zingen; zuiver ook mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten; verlicht mijn verstand, ontvlam mijn hart, opdat ik waardig, aandachtig en met toewijding dit officie kan bidden en verhoring moge vinden voor het aanschijn van uw goddelijke Majesteit. Door Christus onzen Heer. ℟. Amen.

Heer, in vereniging met die goddelijke mening, waarmede Gij zelf op aarde God lof hebt gebracht, wil ik deze getijden voor U verrichten. ℟. Amen.

Advertisement