GEBEDEN VÓÓR HET GODDELIJK OFFICIE

Open, Heer, mijn mond om uw heilige Naam lof te zingen; zuiver ook mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten; verlicht mijn verstand, ontvlam mijn hart, opdat ik waardig, aandachtig en met toewijding dit officie kan bidden en verhoring moge vinden voor het aanschijn van uw goddelijke Majesteit. Door Christus onzen Heer. ℟. Amen.

Heer, in vereniging met die goddelijke mening, waarmede Gij zelf op aarde God lof hebt gebracht, wil ik deze getijden voor U verrichten. ℟. Amen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s